** NOVINKA: ĎALŠIE VIDEO: Tryskanie dreva: obklad (retro) **


Jozef Jochman – JOCHY
Prevádzka: Radlinského 20, 052 01 Spišská Nová Ves
(vedľa Beton Spiš)

e-mail: jozef.jochman@jochy.sk

telefón:  0907 949 355

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
Obchodné meno:
Jozef Jochman – JOCHY
Miesto podnikania:
Iliašovce 261, 05311 Iliašovce
IČO:  47 332 425
DIČ:  103 426 4000
IČ DPH: SK 103 426 4000
Reg. Č. :  ObU-SN-OZP-2013/07480-2
Č. živn. registra: 860-21578
Peňažný ústav:  SLSP a.s.
Číslo účtu:  SK83 090 000 000 050 4444 8686